Çerez Örnek
canlı destek

Misyon Vizyon

Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezinin misyonu, ülkemiz çim alanlarında var olan sorunları saptamak; ilgili çözümleri üretebilmek ve geliştirebilmek amacıyla bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek ve elde edilen sonuçların bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte uygulanabilirliğini sağlamaktır.

Merkezimizin vizyonu, bilimsel ve teknolojik alanda yenilikçi ve öncü, sürdürülebilir çalışmalar yapmak; elde edilen güvenilir verilerin erişebilirliğini sağlamak; ilgili paydaşlar ile güçlü bir işbirliği kurmak ve ülkemizin ekonomik, ekolojik ve kültürel yapısına katkıda bulunmaktır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ