Çerez Örnek
canlı destek

Amaç

Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ne göre (madde 5) merkezimizin amaçları şunlardır:

a) Ülkemiz çim sektörü için gerek duyulan araştırmaları yapmak,

b) Çim konusunda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapacak personele çalışmalarında destek olmak,

c) Çim konusunda çalışan kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu sektörün sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

ç) Ülkemiz çim konusunda çalışmaların gelişmesi için, çim ile çalışan uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliğine gitmek,

d) Araştırma sonuçlarını, kamu ve özel sektörde çalışan araştırıcılara duyurmak ve bilgilendirmek üzere ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

e) Çim konusunda uğraşan kamu ve özel sektörde çalışan ve konuya ilgi duyanlar ile diğer ülkelerden katılacak personele kurs ve seminerler düzenlemek,

f) Çim analiz laboratuarına, yurt içinden ve yurt dışından gönderilecek örneklerin istenen analizlerini ücret karşılığı yapmak,

g) Kurulacak merkez laboratuarının sağlıklı çalışması için gerekli maddi desteği sağlamak üzere Üniversite Vakfı, İTAŞ (İzmir Teknopak A.Ş.), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Golf Federasyonu ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğine gitmek,

ğ) Çim sektörünün gelişmesini sağlamak ve sorunlarını çözmek üzere, özel sektör ve kamu kuruluşları arasında iletişim kurulmasını sağlamak, projeler üretmek,

h) Uluslararası toplantılara tebliğli olarak katılmak üzere yurt dışına kısa süreli gidecek araştırmacılara destek vermek, yurt dışından bu amaçla geleceklere olanak hazırlamak,

ı) Çim konusunda yapılan araştırmaları ve gelişmeleri konu ile ilgilenenlere ulaştırmak üzere, kitap, dergi yayınlamak ve bu konuda kamu ve özel sektörle işbirliği yapmak,

i) Merkezde, çim konusunda bilgi bankası oluşturmak ve bu konuda çalışan tüm kamu ve özel sektör temsilcileri ile ilgili kişilere söz konusu bilgileri sunmak,

j) Kuruluşun amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ